Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
ประมวลจริยธรรม
     
ประมวลจริยธรรม ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2559