Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศทต.บางเป้า เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับกาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิะีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ผ่านระบบ e-GP)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564