Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
งานสวัสดิการสังคม
     
งานสวัสดิการสังคม คัดเลือกคนพิการต้านแบบ
   
 
   ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แจ้งให้เทศบาลตำบลบางเป้า คัดเลือกคนพิการต้นแบบ เพื่อเสนอรายชื่อสำหรับยกย่องเชิดชูและให้กำลังใจคนพิการ ประจำปี 2563 โดยสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง หรือ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารและนำมาสมัครได้ค่ะ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2563